KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å hente prøvesvar elektronisk fra FHI til kommunen. Tjenesten heter Fiks prøvesvar. Fiks smittesporing (DHIS2), ReMin og Oslo kommune har vært med på utviklingen av API-et og vil ta det i bruk så snart som mulig. API-et er også tilgjengelig for kommuner som benytter andre løsninger til smittesporing enn de nevnte.  

Hvordan ta i bruk Fiks prøvesvar? 

Kommuner som bruker Fiks smittesporing eller ReMin, må når leverandøren varsler at funksjonaliteten for Fiks prøvesvar er tilgjengelig 
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks prøvesvar. Den signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenester oversikt. Merk at det forutsetter at kommunen allerede har signert hovedavtale med KS.   
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene og maler dere kan bruke til ROS og DPIA, finner dere på https://ksdif.no/fiks/avtalen/   

Kommuner som ikke bruker Fiks smittesporing eller ReMin, men som ønsker å bruke Fiks prøvesvar, må 
  1. ta kontakt med leverandør av smittesporingsløsningen og informere om tjenesten Fiks prøvesvar  
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med HelseID. Fiks prøvesvar krever innlogging med HelseID også for ikke-helsepersonell. Informasjon om hvordan dere tar i bruk HelseID, finner dere på https://nhn.no/helseid/hvordan-ta-i-bruk-helseid/
  1. signere avtaler med KS som beskrevet over 
  1. gjennomføre ROS og DPIA med maler som beskrevet over 

Les mer: 

Pris for Fiks prøvesvar finner dere på prislisten for Fiks-plattformen

Teknisk informasjon finner dere på Github


Brukerveiledning

Hvordan konfigurere Fiks prøvesvar for kommuner som benytter ReMin