KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å sende MSIS klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller EPJ til MSIS ved FHI. Tjenesten heter Fiks klinikermelding. API-et vil bli tatt i bruk av Fiks smittsporing så snart som mulig, og er tilgjengelig for kommuner som benytter andre løsninger til smittesporing.

Hvordan ta i bruk Fiks klinikermelding? 

Kommuner som bruker Fiks smittesporing, må når leverandøren varsler at funksjonaliteten for Fiks klinikermelding er tilgjengelig 
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks klinikermelding. Den signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenester oversikt. Merk at det forutsetter at kommunen allerede har signert hovedavtale med KS.  
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene og maler dere kan bruke til ROS og DPIA, finner dere på https://ksdif.no/fiks/avtalen/   

Kommuner som ikke bruker Fiks smittesporing, men som ønsker å bruke Fiks klinikermelding, må 
  1. ta kontakt med leverandør av smittesporingsløsningen eller EPJ og informere om tjenesten Fiks klinikermelding
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med HelseID. Fiks klinikermelding krever innlogging med HelseID også for ikke-helsepersonell. Informasjon om hvordan dere tar i bruk HelseID, finner dere på https://nhn.no/helseid/hvordan-ta-i-bruk-helseid/
  1. signere avtaler med KS som beskrevet over 
  1. gjennomføre ROS og DPIA med maler som beskrevet over 

Les mer

Informasjon om pris finner dere på prislisten til Fiks-plattformen 

Teknisk informasjon finner dere på: https://ks-no.github.io/fiks-plattform/tjenester/klinikermelding/