KS har sammen med Helsedirektoratet (HDIR) utviklet et API som gjør det mulig å hente informasjon om innreisende elektronisk fra HDIR sitt nasjonale kontrollsenter for innreise, til kommunen. Tjenesten heter Fiks innreise. Flere leverandører (Fiks smittesporing (DHIS2), ReMin og Oslo kommune) arbeider med utvikling av funksjonalitet for innreiseoppfølging i kommunene. Fiks innreise sammen med Fiks prøvesvar er sentrale komponenter i dette arbeidet. API-et er også tilgjengelig for kommuner som benytter andre løsninger for innreiseoppfølging enn de nevnte.  

Hvordan ta i bruk Fiks innreise? 

Kommuner som bruker Fiks smittesporing eller ReMin, må når leverandøren varsler at funksjonaliteten for Fiks innreise er tilgjengelig 
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks innreise. Den signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenester oversikt. Merk at det forutsetter at kommunen allerede har signert hovedavtale med KS.   
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene og maler dere kan bruke til ROS og DPIA, finner dere på https://ksdif.no/fiks/avtalen/   

Kommuner som ikke bruker Fiks smittesporing eller ReMin, men som ønsker å bruke Fiks innreise, må 
  1. ta kontakt med leverandør av løsningen og informere om tjenesten Fiks innreise  
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med Maskinporten. Informasjon finner dere på https://ks-no.github.io/fiks-plattform/difiidportenklient/
  1. signere avtaler med KS som beskrevet over 
  1. gjennomføre ROS og DPIA med maler som beskrevet over 

Les mer: 

Pris for Fiks innreise finner dere på prislisten for Fiks-plattformen

Teknisk informasjon finner dere på Github


Brukerveiledning

Hvordan konfiguere Fiks innreise for kommuner som benytter ReMin