Hva er Fiks chat?

Fiks chat er en tjeneste som saksbehandler i kommunene kan bruke for å kommunisere med innbygger. Løsningen er laget med standard apper slik at det er enkelt å ta i bruk tjenesten for innbygger. All kommunikasjon er sikret med kryptering, og brukere av Fiks chat må autoriseres av saksbehandler før de kan starte en chat med kommunen/fylkeskommunen sin.

Hvem skal bruke tjenesten?

Brukere av Fiks chat er saksbehandler i kommunen som ønsker å tilby sikker chat til innbygger.

For å ta i bruk tjenesten. Aktiver fiks chat tjenesten her https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/tjenester/

Oppskrift på bruk av chat finnes her: https://docs.google.com/document/d/1DzQ2z4RWg0dTBC6_HVct-5oH98EUJl-7BaRYTEje_Ag/edit?usp=sharing

Tjenesten er under uttesting hos noen pilotkommuner.

Hvilke gevinster får dere ved å ta tjenesten i bruk?

Med Fiks chat får saksbehandler mulighet til å tilby en enkel dialog med innbyggere involert i en sak som er til behandling i kommunen eller fylkeskommune. Eksempler på gevinster:

  • Reduserer saksbehandlingstiden siden saksbehandlinger hurtig får svar på spørsmål til innbygger
  • Bedre opplevelse for innbygger ved at saksbehandler er tilgjengelig
  • Ende til ende kryptering for sikker kommunikasjon.

Chat kan oppfattes som en åpen kanal 24/7 og normalt vil Fiks chat ikke ha en slik tilgjengelighet fra kommunen som bruker tjenesten. Forventningsstyring overfor innbygger er derfor viktig for å kunne hente ut gevinster.

Hva koster det å bruke tjenesten?

Gjeldende pris for Fiks chat finner dere i prisoversikten.

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Slik tar dere tjenesten i bruk

Send en e-post til fiks@ks.no om du ønsker tilgang til Fiks chat.

Lenke til avtalevedlegg

ROS og DPIA

Her finner dere maler dere kan bruke for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdere personvernkonsekvenser (DPIA).

Lenke til Ros vurdering

Lenke til DPIA