Med Fiks Digisos Innsyn vil gi sosialhjelpsmottakere:

  • innsyn i dokumenter
  • innsyn i utbetalingsinformasjon
  • innsynet i sosialtjenester skal også kunne sees i sammenheng med andre NAV-ytelser, slik at tjenestene oppleves som ett NAV

Digisos Innsyn er i pilot. Det kommer ytterligere informasjon om konfigurasjonen etterhvert.