Den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp ble lansert på nav.no i slutten av mai 2018. Bruker kan sende søknad om sosialhjelp til sitt NAV-kontor ved å logge seg på Ditt NAV fra nav.no/sosialhjelp. NAV-kontor mottar søknaden digitalt i sitt fagsystem.