Send gjerne en e-post til vår brukerstøtte fiks@ks.no.

Besøksadressen Oslo: Haakon VIIs gate 9, Oslo.

Besøksadresse Bergen: Rosenkrantzgaten 3, Bergen.


Postadressen er KS, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Digital post adresseres til org.nummer 971032146.