Logg inn med bruker som er sendt ut på epost.

Benytt dette miljøet i testingen: https://covid19.fiks.dev.ks.no/

Benytt påloggingsvalget TEST IDP – da slipper du å taste passord.

Benytt Appen ” Tracker Capture”

Vi har laget to programmer:

2.1 Smittesporing – TB registrering og oppfølging – her registreres alle smittede

2.1 Smittesporing – TB nærkontaktregistrering og oppfølging – her registreres alle nærkontakter

Prosessflyt

 • Registrering – Personalia
 • Undersøkelse – planlegging og gjennomføring av samtale med den som skal undersøkes
 • Screening – Loggføring av testresultat
 • Oppfølging – Flyten for oppfølgingen er lagt inn i arbeidslistene

Arbeidslister:

2.1 Smittesporing – TB registrering og oppfølging

 • Nye registrerte
 • Planlgte undersøkelser
 • Venter svar på screening
 • Indeksoppfølging
 • Alle under oppfølging
 • Alle avsluttede

2.1 Smittesporing – TB nærkontaktregistrering og oppfølging – her registreres alle nærkontakter

 • Nye nærkontakter
 • Venter på prøvesvar
 • Alle under oppfølging
 • Alle avsluttede

Brukerveiledninger for registrering:

Hvordan registrere nærkontakter