Brukerråd på Fiks-tjenestene

Brukerrådet er et rådgivende organ for KS. Brukerrådet inviteres til å diskutere funksjonelle behov for forvaltning, drift og vedlikehold av de ulike komponentene i løsningen. Det kan i denne sammenheng bety å identifisere utviklingsbehov og gi innspill til videre prosess. 

Medlemmer

Brukerrådet består av 5-8 medlemmer fra kommuner som har tatt i bruk Fiks-tjenestene. Kommunene kan spille inn representanter til brukerrådet, KS oppnevner brukerråds-representanter etter en helhetlig vurdering av brukerrådets sammensetning.  

Representantene i Brukerrådet sitter i utgangspunktet i to år.  

Brukerrådet har ingen leder, alle medlemmene i brukerrådet er likeverdige.

Medlemmenes roller 

Brukerrådets hovedoppgave er å gi innspill til videreutvikling av Fiks-tjenestene. I det ligger blant annet melde inn nye behov, prioriteringer, utarbeidelse eller revidering av veiledere (eks DPIA) og innspill underveis i et endringstiltak. 

Oversikt over tjenester med brukerråd og medlemmer av disse

TjenesterMedlemmer
Fiks smittevern/Fiks smittesporing/Fiks innreiseoppfølging/TISK tjenesterTrond Brattland, Tromsø kommune
Tonje Vågårøy, Bærum kommune
Hilde Tirevoll Nordskag, Asker kommune
Anne Svendsen, Lillestrøm kommune
Merete Anine Nordaas Hvistendahl, Frogn kommune
Tiili Stamsvik, Aukra kommune
Eirin Røsjø, Bergen kommune
Einar Sagberg, Drammen kommune
Fiks bekymringsmeldingAgnete Henden Bruun, Oslo kommune
Bodil Negard, Hammerfest kommune
Gaute Berg Lillebo, Ringsaker kommune
Camilla Grude, Sandnes kommune
Helene Pedersen Harby, Lillestrøm kommune
Karin Berntzen, Lindesnes kommune
Nora Dreias Saus, Melhus kommune
Rebekka Svardal Lund, Trondheim kommune

Ny periode fra april 2023 – oppdateres etter brukermøte
Fiks folkeregister
Fiks melding (Del dokument, SMS)
Fiks digiorden
Fiks min kommuneKjartan Kvilekval, Bergen kommune
Simen Soltvedt, DigiVestland
Anne Eid, Viken fylkeskommune
Anne Katrine Læklingholm Kjos, Stavanger kommune
Vidar Skreprud, Nore og Uvdal kommune
Maren Svensson Grini, Horten kommune
Anne Spånem, Skien kommune
Astri C Bævre Istad, Averøy kommune
Eli Marte Dalhaug, Ulstein kommune
Charles Egge, Lillestrøm kommune
Fiks digisosVictor Alexander Røstad, Oslo kommune
Lene Moen, Hamar kommune
Ronny Olsen, Bergen kommune
Tonje Larssen, Narvik kommune
Marianne Carlsen, Trondheim kommune
SvarUT
KS læringSe oversikt over KS Læring sitt brukerråd her