Brukermøter

Medlemsforankring i forvaltningen av fellesløsninger i Fiks-plattformen skjer gjennom brukerråd og brukermøter for de ulike tjenestene. Alle som har avtale om bruk av tjenestene, eller som er interesserte i å ta i bruk tjenestene våre, kan delta på brukermøtene. Brukermøtene er en arena for å diskutere ulike sider ved tjenesten og dele erfaringer med andre brukere.

Her kan du se opptak av de siste brukermøtene i 14 dager etter brukermøtene er avholdt, samt presentasjoner fra alle tidligere brukermøter.

Kommende brukermøte: 9. september 2024

Agenda til de kommende brukermøtene finner du i vårt nyhetsinnlegg >>.
Presentasjonene og opptak vil bli gjort tilgjengelig på denne siden.

Se presentasjoner fra tidligere brukermøter

Brukermøte 5. juni 2024:

Produkter: Digitalt ledsagerbevis, Smittevern, Register, Skatt og inntekt, og KS Læring

Presentasjoner fra høst 2023:

Presentasjoner fra våren 2023:

Presentasjoner fra høsten 2022:

Presentasjoner fra våren 2022:

Presentasjoner fra høsten 2021:

Presentasjoner fra våren 2021:

Presentasjoner fra høsten 2020: