Vanlige spørsmål om ny prismodell

Har du spørsmål du ikke finner svar på her? Ta kontakt på fiks@ks.no eller legg inn ditt spørsmål her.

Økonomi

Hvorfor er Min kommune en del av grunnfinansieringen?

Hva skjer med tilbakebetaling av DigiFin med tanke på Min kommune?

Hvilke andre kostnader er det utover grunnfinansiering?

Hva er størrelsesjustert innbyggerpris?

Hva er fastpris?

Blir det billigere for kommunene?

Hvordan kan kundene få oversikt over kostnadene til tjenestene?

Prismodell

Hva er forskjellen på dagens prismodell og den nye?

Når trer endringene i kraft?

Hva inngår i grunnfinansiering

Hvordan fordeles grunnfinansieringen (GF) mellom de ulike kundegruppene?

Hvorfor skjer endringen av prismodell?

Hvordan fungerer kalkulatoren?

Beskriver kalkulatoren forholdet mellom forvaltning og utviklingskostnader?

Hvor finner jeg prisene per sending, og for bruk av SvarUt/SvarInn og Fiks Melding?

Hvordan skal den nye prismodellen øke insentivene til økt bruk av tjenestene?

Driftes tjenestene fremdeles etter prinsippet om selvkost?