Kostnadene ved de ulike tjenestene på Fiks-plattformen fordeles etter selvkost på de kommunene og fylkeskommunene som bruker tjenestene. KS tjener ikke penger på tjenestene, men må dekke kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Vi fakturerer en gang i kvartalet for de tjenestene kommunen/fylkeskommunen har tatt i bruk. Administratorer i kommuner og fylkeskommuner kan selv legge inn og redigere fakturainformasjon på forvaltningssiden til Fiks-plattformen, https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/innstillinger/faktura.  I dag sender vi kun faktura til en adresse per kunde (kommune/fylkeskommune/statlige aktører/private aktører).

Les mer om prismodeller for de ulike tjenestene

Forklaring av fakturalinjer:

Vi har følgende fakturarader (alle starter med {navn på org}: mm.YY ):

Bruk av BEKYMRINGSMELDING: Fastpris pr. Svarinn-adapter

Bruk av Del dokument: fastpris
Bruk av SMITTESPORING: Innbyggere
Bruk av SMITTESPORING: Fastpris
Bruk av PRØVESVAR: Fastpris
Bruk av DIGISOS: Innbyggere
Bruk av DOKUMENTLAGER: {KontoNavn} {kontoId}
Bruk av FIKSIO: {KontoNavn} {kontoId}

Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris liten kommune
Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris mellomstor kommune
Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris fylkeskommune
Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris stor kommune
Bruk av SVARUT(Forsendelser)
Bruk av SVARUT(Altinn)
Bruk av SVARUT(SvarInn)
Bruk av Digisos Gammel løsning: Digisosforsendelser
Bruk av Minside(INNSYN): {meldingstype}
Bruk av Minside: Fastpris per måned
Bruk av Minside(Matrikkel): Fastpris per måned
Bruk av KJORETOYREGISTER: Måned med minst 10 oppslag
Bruk av KLINIKERMELDING: Fastpris
Bruk av VAKSINE: Fastpris