Avtaler og priser

For å benytte tjenestene våre, trenger dere først en hovedavtale om bruk av Fiks-plattformen. I tillegg må dere signere et tjenestevedlegg for den enkelte tjeneste dere ønsker å ta i bruk.

Illustrasjon av et håndtrykk

Avtaledokumenter

Hovedavtalen

Hovedavtalen «Avtale om løpende tjenestekjøp over internett» signeres av den som er ansvarlig for databehandling i kommunen (vanligvis rådmann eller kommunaldirektør). Den signerte avtalen sender dere til oss på e-post: fiksavtaler@ks.no.

Last ned hovedavtalen:
KS-Fiks_SSA-L-generell-avtaletekst (PDF)

Tjenestevedlegg

For hver tjeneste dere ønsker å ta i bruk, må dere signere et tjenestevedlegg (tjenesteavtale).

Signerer tjenestevedlegg digitalt:

  1. Logg inn på forvaltning.fiks.ks.no.
  2. Velg den aktuelle tjenesten og «Ta i bruk».
  3. Signer dokumentene med Postens signeringsløsning.

Du er nå klar til å ta tjenesten i bruk!

Obs! Digital signering er dessverre ikke tilgjengelig for tjenestene Skatt- og inntektsopplysningerSvarUt og Digiorden, og disse må derfor signeres på papir og sendes til KS på e-post fiksavtaler@ks.no.

Ønsker du å lese tjenestevedleggene uten å logge inn, finner du dem under den enkelte tjeneste. Se alle tjenestene.

Tjenester med spesielle vilkår

Fiks folkeregister

Alle kommuner og fylkeskommuner må godkjenne Skatteetatens bruksvilkår for å få tilgang til det moderniserte folkeregisteret og gi KS tilgang til å hente opplysninger fra registeret på vegne av dere.

  1. Dere må fylle ut skjemaet RF – 1514 «Søknad om tilgang til Folkeregisteret» i Altinn. Skjemaet må sendes inn for å godkjenne bruksvilkårene til det nye folkeregisteret. Se veiledningen «Utfylling av søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger – RF1514». Informasjon om dette finner dere på Skatteetatens nettside.
  2. I Altinn må dere også tildele KS rettighet til å hente ut folkeregisteropplysninger på deres vegne. Se veiledningen «Hvordan delegere rettighet til KS».

Veileder – “Hvordan delegere rettighet til KS” (PDF)

Fiks skatt- og inntekt

Tilgang til Skatt- og inntektsopplysninger krever egne avtaler med Skatteetaten før Fiks-tjenesten kan tas i bruk.

Les mer om hvordan du får tilgang til Skatteetatens delingsløsning for skatte- og inntektsopplysninger:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/deling-av-opplysninger-fra-skatteetaten/hvordan-koble-seg-til-skatteetatens-delingslosninger/

Min kommune

Fiks Min Kommune er finansiert med prosjektstøtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» – forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten betales tilbake til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk.

For å ta i bruk Fiks Min Kommune og Fiks Digisos må akseptere vilkårene for DigiFin.

Vilkår for tilknytning til Fiks min kommune(Minside)(PDF)

Digisos

Fiks Digisos er finansiert med prosjektstøtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» – forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten betales tilbake til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk.

For å ta i bruk Fiks Digisos må kommunen akseptere vilkårene for DigiFin.

Vikår for tilknytning til Fiks Digisos (PDF)

Priser og fakturering

Priser for tjenestene

Prinsippet for Fiks-plattformen er at vi ved å utvikle løsninger sammen, kan oppnå økt verdi for brukerne og lavere utviklings- og forvaltningskostnader for hver enkelt kommune/fylkeskommune.

Kostnadene ved de ulike tjenestene på Fiks-plattformen fordeles etter selvkost på kommunene og fylkeskommunene som bruker tjenestene. Vi tjener ikke penger på tjenestene, men må dekke kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Se prismodeller for de ulike tjenestene (logg inn)

Priser for bruk av Svar ut

Fakturering

Vi fakturerer en gang i kvartalet for de tjenestene kommunen/fylkeskommunen har tatt i bruk.

Administratorer i kommuner og fylkeskommuner kan selv legge inn og redigere fakturainformasjon på forvaltningssiden til Fiks-plattformen, https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/innstillinger/faktura. I dag sender vi kun faktura til en adresse per kunde (kommune/fylkeskommune/statlige aktører/private aktører).

Se prismodeller for de ulike tjenestene (logg inn)

Forklaring av fakturalinjer:

Vi har følgende fakturarader (alle starter med {navn på org}: mm.YY ):

Bruk av BEKYMRINGSMELDING: Fastpris pr. Svarinn-adapter

Bruk av Del dokument: fastpris
Bruk av SMITTESPORING: Innbyggere
Bruk av SMITTESPORING: Fastpris
Bruk av PRØVESVAR: Fastpris
Bruk av DIGISOS: Innbyggere
Bruk av DOKUMENTLAGER: {KontoNavn} {kontoId}
Bruk av FIKSIO: {KontoNavn} {kontoId}

Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris liten kommune
Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris mellomstor kommune
Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris fylkeskommune
Bruk av FOLKEREGISTER: Fastpris stor kommune
Bruk av SVARUT(Forsendelser)
Bruk av SVARUT(Altinn)
Bruk av SVARUT(SvarInn)
Bruk av Digisos Gammel løsning: Digisosforsendelser
Bruk av Minside(INNSYN): {meldingstype}
Bruk av Minside: Fastpris per måned
Bruk av Minside(Matrikkel): Fastpris per måned
Bruk av KJORETOYREGISTER: Måned med minst 10 oppslag
Bruk av KLINIKERMELDING: Fastpris
Bruk av VAKSINE: Fastpris