Veileder for Fiks Skatt og inntekt egenandel langtid

Veileder for hvordan bruke Fiks Skatt og inntekt for langtid er nå klar.

Veilederen ligger på tjenestesiden for Skatt og inntekt på ksdif.no, under veiledere.

Vi anbefaler at alle som beregner egenandel for langtidsplass i institusjon leser veilederen.