Ta i bruk nye muligheter i Min kommune

I løpet av 2023 og 2024 har vi videreutviklet Min kommune og beriket tjenesten med en rekke nye muligheter og funksjoner. Flere leverandører og også en kommune har utviklet integrasjon med fellesløsningen, slik at mer data nå kan gjøres tilgjengelig. Nærmere 200 (fylkes)kommuner har tatt i bruk Min kommune. Er dere den neste?

Fra 01.01.2025 er Min kommune en del av grunnfinansieringen. Det vil si at det ikke lengre er en egen tjenestepris for Min kommune. Les mer om vår nye prismodell her.

Gjennom fellesløsningen Min kommune kan dere gjøre informasjon tilgjengelig for innbyggere og virksomheter på en enkel og effektiv måte. Her finner innbyggere og virksomheter post, skjemaer, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår dem. Innbyggeren får et større eierskap over egne data, er mer selvbetjent og kan i tillegg samhandle med sine kommuner/fylkeskommuner. På denne siden viser vi ny funksjonalitet. Ta kontakt hvis du vil vite mer!

Saker

Innbyggeren får tilgang til saker som kommunen og fylkeskommunen tilgjengeliggjør. Kommunen kan også tilgjengeliggjøre saker relatert til eiendom.

Innbyggerservice får mange henvendelser om byggesaker. Hvis kommunen gjør byggesaker tilgjengelig gjennom Min kommune, kan en innbygger, eller noen med Altinn-rettigheter for en virksomhet, for eksempel se sist godkjente byggesøknad med skisser.

skjermbilde fra Min kommune som viser saksoversikt

Driftsmeldinger

Det er nå også mulig for (fylkes)kommunene å legge ut informasjonsbokser med viktig informasjon til innbyggere og virksomheter. Tjenesteadministrator i (fylkes)kommunen bestemmer selv meldingenes alvorlighetsgrad (røde bokser for avvik, gul for medium alvorlighet, blå for informasjon) og hvor lenge meldingene skal vises på Min kommune. Meldingene kan legges inn for post, saker, fakturaer og eiendomssidene.

skjermbilde med eksempel hvordan driftsmeldinger vises

Faktura

Siden 2023 kan kommuner vise fakturaer til innbyggere og virksomheter. Også her er selvbetjening målet: bruker kan se betalingsstatus, se fakturaer fra flere kommuner, laste ned faktura og lett kopiere KID-nummer.

Flere kommuner har tatt i bruk funksjonalitet i år, og vi jobber for at både kommuner og leverandører blir bedre kjent med muligheten.

Skjema og e-dialog

Min kommune er ikke bare en løsning for innsyn, men også for innbyggerdialog. Ved å bruke e-dialog (en del av vår tjeneste Fiks melding) eller egen skjemamotorløsning, kan innbyggere og virksomheter sende inn svar på postforsendelser og saksdokumenter, sende nye meldinger i saker, og se og fullføre skjema. I 2023 ble e-dialog flyttet over til Min kommune, og vi videreutvikler løsningen i år. Ved integrasjon med sak- og arkivsystem kan meldinger fra Min kommune legges rett inn i riktig sak i kommunes fagsystem.

Forside Min kommune

Forside av Min kommune med muligheter for innhold og funksjonalitet

ROS- og DPIA-maler

KS DIF har laget maler (fylkes)kommunene kan bruke når de gjør egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp når (fylkes)kommunene gjør sine egne vurderinger og tilpasser innholdet til sin situasjon. Vi oppdaterer malene ved nyutvikling, og oppfordrer kommuner til å gi innspill. Deling gjør oss alle bedre!

Leverandøroversikt

Oversikten over hvilke fagsystemer som støtter Min kommune, er oppdatert. Den finner du her:

Dersom din fagsystemleverandør mangler på listen: ta kontakt med leverandøren for avklaring. Sett oss gjerne på kopi for å holde oss oppdatert. Dette er nyttig informasjon for oss i det videre arbeidet med utbredelse og videreutvikling av Min kommune. 

Kom i gang!

Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp tjenesten på vår egen veiledningsside om Min kommune

Spørsmål?
Les mer om Min kommune.
Ta kontakt med oss på e-post på fiks@ks.no