Første versjon av protokollen i Fiks arkiv er klar

Protokollen i Fiks arkiv støtter både arkivering og spørring mot arkivet. Standarden legger til rette for at fagsystem- og sak/arkivleverandører kan tilby kommunesektoren sømløse integrasjoner når det er behov for å overføre data til og hente ut data fra arkivet.

Gevinster med Fiks arkiv:

  • enklere og mer effektiv arkivering
  • trygg arkivering direkte mellom systemer
  • én integrasjon for alle og slutt på dyre spesialløsninger

KS og KS DIF har i samarbeid med sentrale fagsystem- og sak/arkivleverandører utviklet den nye standarden for utveksling av data mellom fagsystemer og sak/arkivløsninger. Fiks arkiv – protokoll, versjon 1 er nå ferdigstilt og klar til å bli tatt i bruk. Testing og implementering pågår i regi av fagsystem- og sak/arkivleverandører.

Mer informasjon om Fiks protokoller finner du her:

Om du ønsker å komme i gang med Fiks arkiv, sjekk leverandøroversikten eller ta kontakt med din leverandør og hør om status for deres testing og implementering av protokollen.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post: fiks@ks.no