Positive tilbakemeldinger på arbeidet med ny prismodell for Fiks-tjenestene

Fredag 3. mai presenterte KS DIF arbeidet med nye prismodeller i KommIT-rådet, og rådet stilte seg bak forslaget om ny prismodell for tjenestene fra KS Digitale fellestjenester.
En arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, fylkeskommuner, IKS og KS har siden 2023 jobbet med ulike alternativer til prismodell for Fiks-tjenestene som skal gjelde fra 2025. Forslaget har nå blitt behandlet i Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet, og ny prismodell skal vedtas av styret i KS Digitale fellestjenester på ordinært styremøte 29. mai.

– Arbeidsgruppa som har jobbet fram forslaget, har fått gode og viktige innspill fra samstyringsstrukturen underveis. Vi er derfor trygge på at modellen er godt forankret i sektoren, og at den legger til rette for bærekraftig drift av de digitale fellestjenestene, sier daglig leder Sidsel Nordhagen i KS Digitale fellestjenester.

Det vil bli kalt inn til et møte for sektoren tidlig i juni og i høst, hvor det blir gitt informasjon om hva den nye prismodellen vil bety for kundene våre.
Ønsker du å lese saksfremlegget fra KommIT-rådet kan du gjøre dette her:

KS styrende organer – Møter – KommIT-rådsmøte (03.05.2024)