Ny funksjonalitet i Fiks register og statusoppdatering for langtidsopphold på institusjon 

Fiks register har fått flere nye funksjoner. Her får du en oversikt over ny og nært forestående funksjonalitet.  

Autofullfør på adresse 

I nettsideløsningen vår har det tidligere vært nødvendig å skrive ut hele adressen for å få riktig treff. Dette har vært utfordrende fordi man da kan risikere å ikke få treff dersom adressen skrives feil, for eksempel Kirkevegen vs. Kirkeveien.  

Når man nå begynner å skrive inn en adresse, vil Fiks folkeregister søke opp adresser underveis i søket. Dermed blir det lettere å velge riktig adresse med riktig skrivemåte.  

Uttrekk på roller 

Administratorer for Fiks register har hatt utfordringer med å ha oversikt over hvilke personer som innehar hvilke roller.  

Vi har nå implementert en mulighet for å laste ned en Excel-oversikt over hvilke roller som er opprettet (rollenavn), hvem som er administrator, og hvem som har tilgang til de ulike rollene i Fiks register:  
Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, FontAutomatisk generert beskrivelse 

Fremover vil vi også jobbe med å få på plass bedre oversikt over roller og rettigheter på tvers av Fiks-plattformen, ikke kun i Fiks register.  

Utvidet informasjon i PDF-oversikten 

Det har vært et ønske om å kunne se mer informasjon i PDF-oversikten om oppslaget man har gjort. Mye av informasjonen har tidligere kun vært tilgjengelig som meta-data, men er nå synlig i PDF-oversikten man kan laste ned når man gjør oppslag på en person. Dersom det benyttes en rolle med tilgang til historikk, vil man nå kunne få opp historikk om blant annet bostedsadresse og sivilstand:  

Innbyggerliste fra en liste med adresser/fødselsnummer (kommer snart) 

Innbyggerlistene er i dag basert på alle innbyggerne i kommunen, med mulighet for å begrense på folkeregister-egenskaper, for eksempel personstatus, kjønn og fødselsår. Det er imidlertid et behov for i større grad å begrense innbyggerlisten til gitte input-verdier. Vi jobber nå med mulighetene for å kunne sende inn en liste med parametere (fødselsnumre eller en adresseliste) til Fiks folkeregister og få tilbake en innbyggerliste med informasjon fra folkeregisteret. Dette er i test nå og vil snart være tilgjengelig i produksjon.  

Fiks skatte- og inntektsopplysninger: status på tjenesten for egenandelsberegning for langtidsopphold på institusjon 

Vi jobber med å få på plass en ny visning av skatte- og inntektsopplysninger for beregningsgrunnlag for egenandelsberegning for langtidsopphold på institusjon. Løsningen som leveres i dag, har et stort forbedringspotensial, og dette ønsker vi å gjøre noe med. I den nye løsningen vil informasjonen sorteres på en bedre måte, og nettsideløsningen vil bli bedre tilrettelagt for manuelle korreksjoner. Veiledning for den nye løsningen og hva kommunene må gjøre i forkant, vil bli publisert før løsningen settes i produksjon. Vår ambisjon er å ha klar en første versjon i slutten av april, men dette er et svært usikkert estimat.