Spørretimer og webinarer: Hvordan ta i bruk Digitalt ledsagerbevis?

Din kommune kan aktivere Digitalt ledsagerbevis og ta det i bruk når det passer. Frem til sommeren 2024 arrangerer vi spørretimer hver tirsdag og torsdag. Vi arrangerer også webinarer der vi presenterer Digitalt ledsagerbevis og gir noen gode tips på veien.

Både spørretimer og webinarer holdes på Teams og det er ingen krav om påmelding.

Alle som er interessert er velkommen til å delta!