Åpent møte om ny prismodell for Fiks-tjenestene

KS Digitale fellestjenester jobber med en ny prismodell for tjenestene på Fiks-plattformen. Vil du vite mer om arbeidet, er du velkommen til å delta på et åpent møte tirsdag 27. februar.

Den nye prismodellen skal sikre god utvikling, forvaltning og drift av de digitale fellestjenestene. Modellen skal også sørge for en rettferdig kostnadsfordeling mellom alle som bruker tjenestene. KS Digitale fellestjenester vurderer ulike alternativer til prismodeller og vil gjerne ha innspill til arbeidet før den nye modellen vedtas av styret i mai i år.

Les mer om prismodellen og gi innspill til arbeidet.

Hva skjer i møtet?

I møtet får du vite mer om behovet for ny prismodell, status for arbeidet og planene videre. Du kan også gi innspill og stille spørsmål.

Sett av tid i kalenderen

Møtet arrangeres på Teams tirsdag 27. februar kl. 8.30 til 9.15.

Velkommen!