Søknad om avkjørsel til offentlig vei gjennom SvarUt

Statens Vegvesen og KS har samarbeidet om en ny løsning for søknad om avkjørsel til offentlig vei. Den nye løsningen gjør at innbygger slipper å finne ut hvor søknaden skal sendes. Det holder å oppgi hvilken eiendom det gjelder, og markerer i kartet hvilken veg det søkes avkjørsel til.

Dersom vegen er en riks- eller fylkesvei, går søknaden til Vegvesenet. Mens dersom eiendommen og vegen ligger i et regulert område skal slike søknader til kommunen.

Systemet formidler da automatisk søknaden til riktig kommune gjennom SvarUt.

KS oppfordrer alle kommuner om å legge ut beskrivelse av tjenesten på egen portal.

Les mer på:

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/na-kan-alle-soke-digitalt-om-avkjorsel-til-offentlig-vei/