På tide å oppdatere tilgjengelighetserklæring?

Offentlige virksomheter må ha tilgjengelighetserklæringer på plass for hver Fiks-tjeneste som er underlagt kravene ovenfor offentlig sektor (lenke til uutilsynet.no).

Ikon som symboliserer tilgjengelighet

For å fylle ut erklæringen kan våre WCAG-sjekklister brukes som grunnlag. Listene finner du på vår nettside med WCAG-sjekklister her i Fiks-portalen. KS Digitale fellestjenester oppdaterer WCAG-sjekklister ved all videreutvikling. Alle WCAG-sjekklister ble oppdatert i løpet av 2023, og flere feil som ble oppdaget ved testing har blitt utbedret. Vi la i tillegg ut en ny sjekkliste for Digitalt ledsagerbevis i forbindelse med lansering av tjenesten.

Kravet var nytt for nettsider for snart ett år siden, den 1. februar 2023. Tilgjengelighetserklæringer skal oppdateres minst årlig. Hvis du ikke har oppdatert tilgjengelighetserklæringer for Fiks-tjenester siden 1. februar i fjor, er det altså på tide å oppdatere disse snart. I tillegg trer kravet om tilgjengelighetserklæring for apper i kraft den 1. februar i år. Det betyr at alle som tar i bruk Digitalt ledsagerbevis må huske å fylle ut tilgjengelighetserklæring for løsningen.

Se UUtilsynet sine nettsider om tilgjengelighetserklæring for mer informasjon om kravene og hvordan du oppdaterer tilgjengelighetserklæring. En nærmere veiledning om utfylling av publiseringssted og tilbakemeldingsfunksjon for Fiks-tjenester finner du i vårt nyhetsinnlegg fra i fjor.