Bekymringsmelding til barnevernet: nye felt om samtykke

Snart vil meldingene fra offentlige ansatte med meldeplikt ha litt mer innhold. Etter innspill fra flere, og i samråd med brukerråd og Bufdir, vil offentlig melder bli spurt om foresatte har samtykket til at bekymringsmelding sendes. Målet er å gi bedre veiledning til melder, samt at barneverntjenesten får god informasjon for å kunne håndtere meldingen så bra som mulig.

Oppdatering per 23. januar: da vi er avhengige av samkjøring med fagsystemleverandør, er produksjonssetting utsatt til i dag. Vi implementerer endringen 23. januar rett etter arbeidstid.

Hva blir nytt?

For meldere som sender en bekymringsmelding og svarer at barnet er informert om at hen sender bekymringsmelding, vil melder bli spurt hva barnet synes om at hen sender melding:

Meldere som svarer at foresatte er informert om at bekymringsmelding sendes, blir spurt om foresatte samtykker til at bekymringsmelding sendes:

Hva betyr det for barneverntjenesten?

Barneverntjenesten trenger ikke å gjøre noe teknisk i forbindelse med denne endringen. De bekymringsmeldingene som kommunen mottar i pdf-format, vil inkludere denne informasjonen i pdf-en.

Det er også en del kommuner som sender og/eller mottar bekymringsmeldinger direkte i fagsystem. Vi har hatt dialog med både Visma og Netcompany. Begge leverandører har forsikret at endringen implementeres i sine systemer. Her viser vi til informasjon som leverandørene gir til sine kunder.

Vi har lagt ut en ny versjon av ROS- og DPIA-mal for bekymringsmelding, som inkluderer denne endringen som risikoreduserende tiltak for feilsendte meldinger.