Fakturering av Fiks skatte- og inntektsopplysninger

Frem til nå har det ikke vært noen fakturering knyttet til bruken av Fiks skatte- og inntektsopplysninger i påvente av fastsettelse av pris på tjenesten. Prisen for tjenesten er nå klar, og vi vil starte opp fakturering av tjenesten fra januar, med tilbakevirkende kraft fra desember.

Den nye prismodellen baserer seg på en fastpris på 800 kr per måned, og en variabel pris på 0,105 kr, som settes basert på antall innbyggere i kommunen. Det gis en innbygger-rabatt på inntil 50 %, avhengig av kommunestørrelse.

I oversikten under kan du se hvordan prismodellen for Fiks skatte- og inntektsopplysninger er satt opp, og finne pris for din kommune (obs: scroll til venstre i regnearket for å se prisene):

Last ned Fiks skatte- og inntektsopplysninger – Prismodell (Excel)

Fiks skatte- og inntektsopplysninger består i dag av:

  • Redusert foreldrebetaling SFO/barnehage
  • Egenandelsberegning for praktisk bistand
  • Egenandelsberegning for langtidsopphold på intitusjon

Hvordan tar jeg i bruk løsningen?

Se hvilke avtaler som må på plass, samt brukerveiledere og maler for ROS og DPIA.

Gå til Fiks skatte- og inntekstopplysninger

Når det gjelder prosjektavgift er ikke dette klart enda. Det skyldes at prosjektet gikk over sine rammer og en søknad om ekstrabevilgning på inntil 2,7 millioner kroner er under behandling. Når endelig avgjørelse tas vil prosjektavgiften bli publisert på våre nettsider.