Ny versjon av dashbord gjør det lettere å følge med på bekymringsmeldinger til barnevernet

KS Digitale fellestjenester vil legge til rette for at kommuner kan ha god intern kontroll for bruk av våre løsninger. Vi har nå lansert en ny versjon av dashbordet for Nasjonal portal for bekymringsmelding. Her kan administratorer i kommunen følge med på alle meldinger til barnevernet som er sendt gjennom portalen.

Mange kommuner har skjerpet rutiner for intern kontroll etter at det ble oppdaget et avvik i fagsystemet Visma Familia tidligere i år. Rapporten som Bufdir publiserte om avvikshåndteringen viser også at kommuner har behov for et godt grunnlag for å kunne følge med, både på enkeltmeldinger og på antall meldinger.

Hvor finner jeg dashbordet?

Gå til forvaltningssidene for Fiks-plattform og velg ‘bekymringsmelding’ Du finner dashbordet under arkfanen ‘Statistikk’. Du kan kun se dashbordet hvis du har administratortilgang.

Hva er nytt?

I ny versjon av dashbordet kan kommunen selv definere perioden for oversikt, og det er lettere å se antall meldinger i perioden. Vær oppmerksom på at filtrering er annerledes enn i forrige versjon av dashbordet!

  1. Perioden man velger baserer seg på tidspunktet melderen sendte bekymringsmeldingen.
  2. Filter på perioden gjelder hele dashbordet
  3. Velger du ‘siste 7 dager’ eller ‘siste 30 dager’ som tidsintervall, er starttidspunktet fra kl. 00.00
  4. Det er mulig å laste ned innhold i tabellen i csv-format. Ivareta god informasjonssikkerhet ved nedlasting!

Dashbordet har også mer innhold. Det er lagt til informasjon om meldingen ble sendt fra nettsiden eller fra et fagsystem. Det er også lettere å ha oversikt over om meldingen ble sendt med skjema for privatperson eller offentlig melder.

Brukerrådet for tjenesten har kommet med flere gode innspill til forbedringer. Endringene er oppsummert i dette skjermbildet. Klikk på bildet for å få større bilde.