Budskapsnotat fra Skatteetaten

Stortinget har vedtatt å dele tre av dagens fylker til sju nye fylker, samt å dele en kommune i to. Dette medfører at alle involverte kommuner vil få nye kommunenummer, noe som innebærer ca. 2,1 millioner endringer i folkeregisteret.

Endringene trer i kraft 1. januar 2024. Oppdatering av registeret er planlagt å være ferdig i løpet av 2. januar 2024.

Nye fylkeskommuner og kommuner vil tildeles nye organisasjonsnummer. Disse må søke om ny tilgang til folkeregisteropplysninger og delegere rettigheter på nytt.

Skatteetaten anbefaler at kommunene:

  • begrenser alle automatiske maskinelle oppdateringer i perioden
  • venter med periodisk vask og store uttrekk til oppdateringen er ferdig
  • nedjusterer bulkoppslag til maks 500 per oppslag dersom det er mulig, og kjører disse sekvensielt

Les hele notatet fra Skatteetaten (PDF)

Du finner mer informasjon på skatteetatens github.