Ny tjeneste lansert – Egenandelsberegning for praktisk bistand og opplæring er nå i produksjon

Den 16. november i år opphører avtalen om skattedeling mellom Skatteetaten og Infotorg. Våre løsninger for egenandelsberegning sikrer at kommunene får tilgang til skatte- og inntektsopplysninger også etter denne datoen. Løsningen for praktisk bistand og opplæring er nå i produksjon som en tjeneste under Fiks register. 

Leverandørene av kommunenes fagsystemer jobber med å tilrettelegge for at skatte- og inntektsopplysninger hentes automatisk ved bruk av våre tjenester.   

Løsningen for praktisk bistand er en kalkulator hvor brukeren legger inn inntektsår og fødselsnummer for den eller de personene brukeren ønsker å hente skatte- og inntektsopplysninger om. Resultatet er en utfylt beregningstabell hvor alle relevante poster fra skatteligningen blir vist. Det er også tilrettelagt for noen manuelle poster. Beregningstabellen kan lagres som en PDF. 

Skjermbilde av veiviser hvor bruker registrerer søkeparametre:  

Resultat: 

Les mer om Fiks folkeregister og hvordan du tar i bruk tjenesten.

Dersom du har spørsmål om løsningen kan du kontakte oss på fiks@ks.no