Nyttig informasjon til kommuner som er rammet av teknisk feil ved mottak av bekymringsmeldinger

Vi får en del henvendelser fra kommunene i forbindelse med feilen ved mottak av bekymringsmeldinger i Visma Familia. Her har vi samlet spørsmål og svar som kan være nyttige for kommuner som er berørt:

Lenke til informasjonsside fra KS Digitale fellestjenester

Informasjon fra Bufdir, Datatilsynet og på ks.no
Råd til kommuner fra Datatilsynet (publisert 5. juni – oppdateres fortløpende)
Oppfordring fra Bufdir til kommuner som benytter seg av Visma Familia (publisert 5. juni – oppdateres fortløpende)
Artikkel på www.ks.no: Vil bistå kommunene (publisert 5. juni – oppdatert med lenker)