Viktig informasjon til kommuner som bruker Visma Familia for å motta bekymringsmeldinger til barnevernet

Visma og Bergen kommune har avdekket en feil i integrasjonen mellom Visma Familia og Fiks bekymringsmelding / Nasjonal portal for bekymringsmelding. Feilen går ut på at alt så tilsynelatende riktig ut for melder og i KS sine systemer etter forsendelse, men enkelte meldinger har likevel ikke blitt lagret i fagsystemet som mottar meldingen. Feilen gjelder også bekymringsmeldinger som eventuelt er mottatt utenom portalen, via SvarInn. Feilen ligger i Visma Familia, og ikke i den nasjonale portalen eller i andre løsninger fra KS.

Visma har tatt kontakt med alle kommuner som bruker integrasjonen med Visma Familia om hvordan kommunen skal følge opp. KS ved fiks@ks.no har også sendt ut samme informasjon fra Visma til alle kommuner med oppfordring til å følge opp. Det er viktig at kommunene får installert feilretting fra Visma snarest. Visma har også sendt ut veiledninger på hvordan kommunen kan identifisere feil ved mottak av bekymringsmeldinger gjennom SvarInn, og hvordan kommunen får lastet ned disse bekymringsmeldingene fra forsendelsesregisteret. 

Hvis dere trenger bistand i saken, ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no.