Vil du gi innspill til videreutvikling av Digisos?

Fiks digisos brukes av nesten alle kommuner. KS Digitale fellestjenester samarbeider med produktutviklingsteamet i NAV (Team digisos). Team digisos ønsker nå å komme i kontakt med personer som jobber med saksbehandling av økonomisk sosialhjelp og som vil gi innspill til videreutvikling av løsningen. Hvis din kommune er interessert i å delta i et brukerpanel i mai-juni, kan du melde din interesse nå.

Vennligst send denne informasjonen videre internt i kommunen til riktig enhet.

På brukermøtet 10. mai for Fiks digisos presenterte NAV hvordan teamet jobber med videreutvikling av digital søknad om sosialhjelp. For å komme fram til gode løsninger, ønsker teamet å koble kommunene tett på produktutviklingen. Derfor settes det nå sammen et brukerpanel som i perioden fram til sommeren vil se på nye skreddersydde løsninger av søknaden. Relatert til dette sees også på utfordringer relatert til bruk av vedlegg.

Jobber du med saksbehandling av økonomisk sosialhjelp, og vil gi innspill til videreutvikling av søknader om sosialhjelp?

Team digisos planlegger å ha 3 til 5 arbeidsmøter på cirka en halv dag, med fysisk og/eller digital deltakelse, i perioden mai – juni. Fyll ut dette skjemaet hvis du er interessert i å delta i brukerpanelet: https://forms.office.com/e/wffNU9Waz6.

Team digisos ønsker et representativt utvalg av saksbehandlere som jobber med økonomisk sosialhjelp, og derfor spør vi i skjemaet om hvilket fagsystem kommunen bruker, om din erfaring og om kommunen tilbyr forenklet søknad per i dag.

Fristen er 26. mai. Husk å forankre deltakelse i ledelse. Avhengig av hvem som melder interesse, velger vi ca. fem representanter.

Trenger du mer info før du melder interesse?

Ta kontakt med Team digisos hvis du har spørsmål: digisos@nav.no.

Du kan se brukermøtet fra 10. mai om Digisos her: https://ksdif.no/brukermoter/.
NAVs Team digisos presenterer fra ca. 16. minutt ut i opptaket hvordan de jobber med digisos framover, og hvilke utfordringer de vil løse i 2023. Fra ca. 35. minutt kommer forespørsel om å delta i brukerpanelet.

Les mer om hva Team digisos jobber med på NAV sine sider.