Fiks SvarUt – støtte for hemmelig adresse

Det er nå kommet støtte for å sende post til strengt fortrolige adresser i SvarUt. Det vil si at SvarUt nå kan sjekke om mottaker har strengt fortrolig adresse, og enten avvise forsendelsen eller endre adressen til enten Kripos alle Barnevernet sin adresse. Dere bestemmer selv om dere ønsker at forsendelser til mottakere med strengt fortrolig adresse skal avvises eller om adressen skal endres.

Hva kreves for å ta i bruk funksjonaliteten?

For å kunne ta i bruk funksjonaliteten må Fiks folkeregister være tatt i bruk. Mer informasjon rundt hvordan Fiks folkeregister tas i bruk finner dere på denne lenken.

Hvordan ta i bruk funksjonaliteten?

Funksjonaliteten konfigureres på konto-nivå i Fiks SvarUt:

Avvis adresse
Dette er satt som standardvalg, da vårt ønske er at riktig adresse skal bli satt i det avgivende systemet før utsendingen gjennomføres.

Bytt adresse
Med dette valget vil SvarUt endre adressen på mottaker dersom det er sendt feil fra det avgivende systemet. Adressen vil endres enten til Kripos sin adresse, eller Barnevernet alt ettersom hva som er registrert på mottaker i Folkeregisteret.

Spørsmål knyttet til funksjonaliteten kan rettes mot vår brukerstøtte fiks@ks.no.