Tjenesten Fiks vaksinestatus er satt i beredskapsmodus

Fiks vaksinestatus gir smittesporere mulighet til å gjøre enkeltoppslag på vaksinasjonsstatus pr innbygger i SYSVAK fra smittesporingsapplikasjonen.

Fra og med 01.02.2023 har FHI bedt  KS om å stenge kommunenes tilgang til covid-19 vaksinasjonsstatus. Etter denne dato skal kommuneleger som har behov for å utføre covid-19 smittesporing i henhold til tiltakspakken i Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien, henvende seg til FHI og be om tilgjengeliggjøring av Fiks Covid-19 vaksinestatus API med hjemmel i smittevernloven § 2-2 åttende ledd og § 7-2.

FHI fatter vedtak tilgjengeliggjøring og varsler KS skriftlig om dette. KS åpner Fiks covid-19 vaksinestatus API for aktuell kommune i henhold til FHIs vedtak, og så raskt som mulig etter varselet er mottatt og senest innen utgangen av påfølgende arbeidsdag.

Tjenesten er nå koblet fra slik at kommunene vil ikke kunne gjøre oppslag. Blir det behov for å reetablere tjenesten vil vi raskt kunne gjøre dette basert på et nytt vedtak fra FHI.

Endringen vil tre i kraft fra 1. februar 2023.

Pris for Fiks vaksinestatus i beredskapsmodus er kr. 200 per måned. Ny pris vil gjelde fra 1. februar 2023. Ved reetablering av normal drift vil dagens pris videreføres(kr. 500,-).

Har du spørsmål?

Kontakt oss på fiks@ks.no