Litt mer info om utfylling og publisering av tilgjengelighetserklæring

Vi har vært i dialog med UU-tilsynet for å avklare hvordan det er best at offentlige virksomheter fyller ut og publiserer tilgjengelighetserklæring for våre nettsider.

Publiseringssted

Alle offentlige virksomheter må opprette egne erklæringer for hver Fiks-tjeneste som er underlagt kravene ovenfor offentlig sektor som vil gjelde fra februar 2023 (lenke til uutilsynet.no). For å fylle ut erklæringen kan WCAG-sjekklistene fra vår testing brukes som grunnlag. Disse finner du her i Fiks-portalen.

Vi har hatt kontakt med UU-tilsynet om hvor lenker til virksomhetenes egne tilgjengelighetserklæringer best kan publiseres. Som regel publiseres lenken på selve nettstedet erklæringen gjelder, men for Fiks-tjenestene brukes disse nettstedene av hundrevis av virksomheter. UU-tilsynet har nå svart at erklæringen derfor kan plasseres et annet passende sted, gjerne virksomhetens eget nettsted.

UU-tilsynet forklarer også hvordan erklæringen kan vise til publiseringsstedet: Under punkt A i selve erklæringen (‘Om nettstedet’) kan felt nummer to (URL til fremsiden) fylles ut med URL til publiseringssted. Se bildet nedenfor med et eksempel på hvordan det kan gjøres:

Skjermbilde fra uustatus.no - om nettsted - under feltet 'nettadresse til fremsiden' legges URL til plassering av tilgjengelighetserklæring for tredjepartsløsning
Skjermbilde med veiledning fra UU-tilsynet: Hvordan fylle ut feltene i tilgjengelighetserklæringen på uustatus.no for tredjepartsløsninger

Tilbakemeldingsfunksjonen

Vi har også fått spørsmål fra kommuner om utfylling av punktet om tilbakemeldingsfunksjonen. Epostadressen til vår brukerstøtte kan stå som kontaktinformasjon for at brukere kan melde om feil eller mangler som gjelder utforming av nettsidene: fiks@ks.no.

‘Min kommune’ viser også innhold som hentes direkte fra fagsystemer. For feil eller mangler i innhold som er produsert av (fylkes)kommuner, bør det henvises til (fylkes)kommunen.