Husk å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for Fiks-tjenestene

Etter vår forståelse er nettsidene til Min kommunee-dialog og Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet underlagt kravene til universell utforming. Alle kommuner og fylkeskommuner som bruker tjenestene, må derfor publisere tilgjengelighetserklæring for disse innen 1. februar.

I forbindelse med kravene ovenfor offentlig sektor som vil gjelde fra februar 2023 (lenke til uutilsynet.no) publiserer vi nå WCAG-sjekklister for disse Fiks-tjenestene. Det er ansvaret til den offentlige virksomheten som bruker våre tjenester å inkludere tredjepartsløsninger i sine egne tilgjengelighetserklæringer. KS har ikke tilgang til løsningen fra Tilsynet for universell utforming av ikt (UU-tilsynet) for å publisere tilgjengelighetserklæringer for offentlige virksomheter. Vi har vært i dialog med UU-tilsynet om hvordan (fylkes)kommuner best kan oppfylle kravet til tilgjengelighetserklæring for DIF sine nettsider. UU-tilsynet påpeker at hver enkelt offentlig virksomhet må fylle ut en tilgjengelighetserklæring for tredjepartsløsninger, på grunnlag av at den offentlige virksomheten selv har et juridisk ansvar for at løsningen møter kravene. Ansvaret gjelder både kravene til universell utforming av selve løsningen og innholdet i og publisering av tilgjengelighetserklæring for løsningen.

Fylle ut tilgjengelighetserklæringer

DIF vil legge til rette for at det blir så enkelt som mulig for offentlige virksomheter å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for våre løsninger. Min kommunee-dialog og Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet er prioritert i vårt arbeid med universell utforming. Sjekklistene finner du her, slik at (fylkes)kommuner har informasjonsgrunnlag for å fylle ut virksomhetens egne tilgjengelighetserklæringer:

For Min kommune og Fiks bekymringsmelding er det funnet et par feil, som vi er i gang å utbedre. For e-dialog har vi identifisert en del flere utfordringer. Vi vil lansere en ny versjon av e-dialog i nærmeste framtid, som vil oppfylle kravene. Vi vil gjennomføre mer testing og feilretting, og oppdaterer sjekklistene kontinuerlig.

Publisere tilgjengelighetserklæringer

Per i dag har vi ikke lagt opp til å publisere direkte lenker til (fylkes)kommunenes erklæringer på uustatus.no fra våre nettsider. Vi er fortsatt i dialog med UU-tilsynet for å avklare om det er tilfredsstillende at hver (fylkes)kommune bruker en annen passende plassering til sine erklæringer som gjelder våre tjenester. Dette vil typisk være eget nettsted. Vi oppdaterer dere her så snart vi har kommet fram til hva som er mest hensiktsmessig, men inntil videre kan egne erklæringer gjerne publiseres på eget nettsted.

Vi vil også ha egne undersider med informasjon om tilgjengelighetserklæringer på våre nettsider. I disse erklæringene oppsummerer vi status på universell utforming av nettsidene, og henviser til tilgjengelighetserklæringer fra (fylkes)kommuner på generell basis.

KS Læring

Informasjon om universell utforming i KS Læring finner du på denne siden på KS Læring.
Her finner du også:

WCAG-liste og tilgjengelighetserklæring for KS Læring

Spørsmål eller innspill?

Innspill til WCAG-sjekklistene og spørsmål om universell utforming kan sendes til fiks@ks.no.