Tilgjengelighetserklæring for Fiks-tjenestene

Innen 1. februar 2023 plikter alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder. KS vil hjelpe kommunene å oppfylle kravet ved å publisere tilgjengelighetserklæringer og WCAG-sjekklister for aktuelle Fiks-tjenester.

Min kommune, eDialog og Fiks bekymringsmelding

KS har ikke tilgang til løsningen for tilgjengelighetserklæring som Tilsynet for universell utforming av ikt (uu-tilsynet) har utviklet for offentlige virksomheter. Vi vil derfor publisere en egen tilgjengelighetserklæring for våre innbyggerrettede tjenester før fristen 1. februar, basert på veiledningen på uu-tilsynets nettsider. I erklæringen vil vi oppsummere hvilke krav vi etterlever, og hvilke vi jobber med å oppfylle enda bedre. Vi vil også publisere testresultatene fra WCAG-sjekklisten fra uu-tilsynet for disse tjenestene på Fiks-portalen.

KS Læring

KS har laget en midlertidig tilgjengelighetserklæring for KS Læring. Vi jobber med å fylle ut WCAG-sjekkliste og vil oppdatere tilgjengelighetserklæringen etter at sjekklisten er ferdig utfylt. Sjekklisten vil også publiseres i KS Læring.  

  • KS Læring er en portal for kursproduksjon og kursgjennomføring for kommuner og fylkeskommuner basert på Moodle LMS. Moodle har en egen tilgjengelighetserklæring.
  • KS Læring har egenutviklede koder i tillegg til Moodles kodebase. Dette har betydning for etterfølgelse av WCAG- kravene. KS står ansvarlig for å tilpasse kursverktøyet KS Læring til kravene.
  • KS Læring er en portal der kundene eier kurs og innhold som ligger under deres kurskatalog. Kommuner og fylkeskommuner som bruker KS Læring, oppfordres til å sikre at kravene til universell utforming blir fulgt i de kursene de eier og utvikler.

Si gjerne fra om det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: kslaring@ks.no.
Gjelder henvendelsen universell utforming i konkrete kurs og tilhørende innhold? Ta kontakt med kursansvarlig som du finner på det aktuelle kursets forside.

Videre arbeid med universell utforming av Fiks-tjenestene

Universell utforming er en sentral del av utviklingen av tjenestene våre. Vi jobber kontinuerlig for at våre tjenester skal inkludere alle brukere. Vi vil fortsette med å forbedre og teste tjenestene våre, og vi vil oppdatere de publiserte WCAG-sjekklistene og tilgjengelighetserklæringene regelmessig.

Det er viktig for oss at brukerne av tjenestene melder tilbake om feil og forslag til forbedringer. Send gjerne innspill og spørsmål til fiks@ks.no hvis du opplever utfordringer, eller hvis din kommune får tilbakemeldinger fra innbyggere om universell utforming av de tjenestene vi leverer.