SvarUt: Forsendelsestittel fjernes fra varsler

Standardmalene for varsling på sms/e-post i Altinn og digital post til innbyggere (DPI) vil ikke lenger inneholde tittelen på forsendelsen. Hensikten med endringen er å unngå at uønsket informasjon kommer ut i varslene. Dere kan selv redigere varslingsmalene hvis dere vil beholde tittelen. Dette gjøres i konfigurasjonen på hver SvarUt-konto.