Endring i URL-er for Fiks bekymringsmelding

På bakgrunn av endringsønsker som har kommet inn til KS, har vi gjort noen endringer på nettsidene der innbyggere og fagpersoner kan sende bekymringsmelding til barnevernet. Hensikten er å tydeliggjøre skillet mellom nettsiden for privatpersoner og nettsiden for offentlig ansatte / fagpersoner med taushetsplikt og meldeplikt. Endringene er drøftet i brukerrådet.

Hvilke endringer er gjort?

 • Hovedsiden har fortsatt URL https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/ . På denne landingssiden må en besøker nå velge aktivt om hen melder som privatperson eller som offentlig ansatt / fagperson med taushetsplikt og meldeplikt.
 • Valget «Meld fra som privatperson» leder til en ny URL, meldingssiden for privatpersoner: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat.
 • Valget «Meld fra som offentlig ansatt eller fagperson med taushetsplikt og meldeplikt» leder til den samme URL-en som også ble brukt tidligere: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig.
 • På nettsiden til private meldere er det gjort enda tydeligere, øverst på siden, at siden er for privatpersoner.
 • Det er også gjort noen mindre endringer i tekst på siden. Blant annet er det i informasjonsteksten om meldeplikt til offentlige meldere lagt inn lenker til barnevernloven og til saksbehandlingsrundskrivet fra august 2022.

  Hva betyr det for dere?

  Nasjonal portal for bekymringsmelding fungerer akkurat som før. Lenker til portalen vil også fungere som før. Men, hvis du lenker til Nasjonal portal for bekymringsmelding fra kommunens hjemmeside eller andre nettsider og har lagt inn spesifikke lenker til sidene til privat melder og til offentlig melder, må du oppdatere URL-en til nettsiden for privatpersoner: legg til «privat» på slutten av URL-en: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat.

  Innspill eller spørsmål?

  Ta kontakt med oss på fiks@ks.no.