R 1.0.4 Leveranse Fiks smittevern – 24. november 2022

R 1.0.4 Leveranse Fiks smittevern – 24. november 2022

  • Forbedret grensesnittet i fasen “Screening” i programmet “2.1 Tuberkulose – registrering og oppfølging”
  • Forbedret arbeidslister i “2.1. Tuberkulose – registrering og oppfølging”