Nedetid på Fiks SvarUt 18.10.22

Tjenesten var nede i tidsrommet 14:15 – 14:32. Alle forsendelser som ble forsøkt sendt i tidsrommet ble avvist og må sendes på nytt fra det avgivende systemet.

Vi beklager ulempene dette medførte!

Eventuelle spørsmål kan sendes til vår brukerstøtte fiks@ks.no