Ny tjeneste lanseres: Fiks Melding

Vi lanserer en ny tjeneste som heter Fiks melding. Tjenesten gjør det mulig å sende informasjon fra avsender til mottaker via en valgt kanal. De som bruker tjenesten, velger selv hvilke kanaler de ønsker å bruke og betaler kun for det de bruker. 

Fiks melding består i dag av kanalene SMS og del dokument. Etter hvert vil vi lansere flere kanaler i tjenesten, blant annet nye versjoner av edialog og manuell forsendelse.

I første omgang vil SMS mangle funksjonalitet for opplasting av mottakere via Excel-fil. Den gamle løsningen for SMS kan brukes for dette formålet inntil funksjonalitet er på plass i Fiks melding.

Gamle løsninger 

Den gamle SMS-løsningen og manuell forsendelse, som er i SvarUt i dag, vil fortsatt kunne brukes en periode fremover. Etter hvert vil de gamle løsningene bli faset ut til fordel for Fiks melding.  

Hva betyr dette for kunder som bruker Fiks del dokument i dag? 

Fiks del dokument har frem til nå vært en egen tjeneste, men det blir nå en del av tjenesten Fiks melding. Det betyr at dere må undertegne ny databehandleravtale for tjenesten Fiks melding. 

Dere signerer digitalt via forvaltningssiden til Fiks-plattformen: 

1.     Logg deg inn på forvaltning.fiks.ks.no

2.     Velg den aktuelle tjenesten og klikk på «ta i bruk». Da kommer du til Postens signeringsløsning. 

3.     Signer dokumentene. 

4.     Du er nå klar til å ta tjenesten i bruk. 

Prisen for del dokument vil ikke endres. 

Les mer om Fiks melding