SvarUt – Endring i titler i Digipost/eBoks

For rundt tre år siden endret vi titler i Digitpost/eBoks til “Post fra “avsender””. Dette fordi vi oppdaget at titler ble lekket i e-poster fra Digipost/eBoks. Nå gjeninnfører vi titler slik de er i SvarUT, men vi har også fått markert forsendelser i Digipost/eBoks som konfidensielle. Dette betyr at tittelen ikke vil sendes på e-post/sms fra Digipost/eBoks. Merk at titler fortsatt vil bli sendt dersom avsenderens varslingsmal inneholder tittel. Det er standard at den inneholder tittel.

Eventuelle spørsmål kan rettes mot vår brukerstøtte fiks@ks.no.