Ny funksjonlitet klar til bruk! Nasjonal løsning Fiks smittevern

Nå er det tilrettelagt for oppfølging og smittesporing på tuberkulose i Fiks smittevern!

Alle som har Fiks smittesporing kan ta i bruk Fiks smittevern uten ekstra kostnad.

Med Fiks smittevern kan kommunen nå blant annet registrere tilfeller for tuberkulose og påfølgende smittesporing, når smitte er påvist. Med Fiks smittevern kan du enkelt få oversikt over smittesituasjonen i kommunen.

Klar til å tas i bruk

I dag kan du aktivere Fiks smittevern og begynne registreringen! Du vil få oversikt over alle som er registrert og venter på prøvesvar. De som viser seg å ha smitte kan følges opp spesielt med tilhørende nærkontakter. Prosessen er lagt opp etter FHI sine retningslinjer for smittesporing.

Her finner du mer informasjon om aktivering av tjeneste, signering av avtale digitalt og administrasjon av tjenesten: https://ksdif.no/fiks-smittevern/

Brukerveiledning for hvordan registrere og følge opp et tilfelle knyttet til tuberkulose: https://ksdif.no/smittesporing-tuberkulose/

Har du spørsmål?

Send en henvendelse til fiks@ks.no.