Nyheter om Fiks Digiorden

Fiks Digiorden er en nasjonal fellesløsning og et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Digiorden brukes i kommunens arbeid med informasjonsforvaltning og informasjonssikkerhet. Tjenesten er utviklet i samarbeid med kommunene med støtte fra finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter (Digifin). I dag har 63 kommuner tatt i bruk tjenesten.

Hva er nytt?

Siden løsningen ble flyttet til Fiks-plattformen i 2021 har avdeling digitale fellestjenester i KS sammen med kommunene i brukerrådet jobbet med å videreutvikle den opprinnelige løsningen.

Dette er noe av den nye funksjonaliteten i løsningen:

  • Oversikt over ROS, DPIA og databehandleravtale til ulike applikasjoner

I en ny rapport kan kommunen lett få oversikt over om ROS, DPIA og databehandleravtale er registrert til ulike applikasjoner

  • Ny mal for personvernerklæring og registrering av personvernombud i kommunen

I Fiks digiorden finner dere nå en ny mal for personvernerklæring og kan registrere personvernombud i kommunen.

  • Fristille datasett fra applikasjoner og behandlingsprotokoller

Ved å fristille datasett fra applikasjoner og behandlingsprotokoller kan kommunene arbeide med behandlingsprotokoller uavhengig av om datasett er etablert. Dette er en mer riktig arbeidsform da datasett ikke nødvendigvis er utledet fra en applikasjons sitt datasett.

  • Muligheter for import og eksport

Fiks Digiorden har nå flere muligheter for import og eksport. Kommunen kan importere eller eksportere appliksjoner, datasett og behandlingsprotokoller. Dette kan være et nyttig verktøy i forbindelse med anskaffelser, for å få oversikt over hvilken dato ulike avtaler utløper eller utarbeide rapporter ved bruk av andre verktøy. Det er også effektivt ved etablering av ny kommune.

  • Bedre grafiske rapporter

Fiks Digiorden har en grafisk rapport som viser elementer registrert og relasjonene mellom disse. Det er nå gjort forbedringer i visning av rapporten ved at bruker får flere valgt i forhold til grafisk presentasjon. I tillegg er det mulig å lagre en visning som et bilde, slik at dette kan vises f.eks. i en PowerPoint presentasjon.

  • Demokommune med oppdaterte data om applikasjoner, datasett og behandlingsprotokoller

Alle kommuner som er interessert i å ta i bruk løsningen kan få tilgang til en demokommune. I løpet av 2022 vil vi, i samarbeid med brukerrådet, jobbe for å bedre datakvaliteten i demokommunen, slik at kommuner som er interessert får en bedre innsikt i mulighetene i løsningen. Vi vil også lansere en egen guide for bruk av demokommunen. Ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no hvis din kommune er interessert i få tilgang til en demobruker.

Videre planlagt arbeid i 2022/2023

  • Autentisering med to-faktor og tilgang som for andre tjenester på Fiks-plattformen
  • API-er for å dele data maskinelt med andre løsninger kommunene benytter ved internkontroll

Velkommen til digitalt brukermøte torsdag 23. juni

Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fiks digiorden kan gi din kommune? Torsdag 23.juni fra klokken 9.00-11.00 arrangerer vi digitalt brukermøte for Fiks digiorden. På dette møtet vil vi gi dere en introduksjon til Fiks digiorden og hvilken verdi det gir for dere i kommunene. Volda kommune vil dele sine erfaringer fra innføring av tjenesten. Lillesand kommune vil fortelle om hvordan de bruker Fiks Digiorden som en del av arbeidet med internkontroll i kommunen. Avdeling digitale fellestjenester vil dele planer for videreutvikling og forvaltning av tjenesten for 2022 og 2023. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Brukermøtet arrangeres via Teams – Klikk på møtelenke for å delta.

Brukerråd

I 2021 ble brukerrådet for Fiks digiorden etablert. Siden oppstart har flere kommuner meldt interesse og i dag deltar 10 kommuner og et IKT-samarbeid i brukerrådet. Brukerrådet møtes en gang i måneden for å gjennomgå status på drift, pågående utviklingsoppgaver og prioritere fremtidige utviklingsoppgaver. Følgende kommuner og samarbeid sitter i brukerrådet i dag: Bodø kommune, Tromsø kommune, Lillesand kommune, Fredrikstad kommune, Moss kommune, Nittedal kommune, Volda kommune, Harstad kommune, Ålesund kommune og Kongsbergregionen IKT.

Ta kontakt med brukerstøtte på fiks@ks.no hvis din kommune er bruker av Fiks Digiorden og ønsker å være med i brukerrådet.

Les mer om Fiks Digiorden

Bodø kommune har tatt i bruk tjenesten, og på nettsidene til Forum for offentlig service kan du lese mer om deres erfaringer. Les mer om Bodø kommunes erfaringer med Digiorden.

Lillesand kommune har tatt i bruk tjenesten, på ks.no kan du lese mer om deres erfaringer. Les mer om Lillesands erfaringer med Digiorden.