Ny funksjonalitet for å sende post med sensitive opplysninger til Altinn via SvarUt

Fram til nå har alle med tilgang til rollen Post/Arkiv i Altinn kunnet lese all post som kommer gjennom SvarUt til virksomhetens innboks i Altinn. Dette utgjør en risiko for at sensitive personopplysninger blir lest av personer uten tjenstlig behov.

KS har derfor utviklet ny funksjonalitet i SvarUt som løser problemet. I den nye versjonen kan avsenderen markere at posten inneholder sensitive opplysninger, og dermed begrense hvem som får tilgang til informasjonen i Altinn.

For å lese post med sensitive opplysninger i Altinn må den ansatte ha rollen “Taushetsbelagt post”. Hvordan dere tildeler denne rollen i Altinn, kan dere lese mer om på nettsidene til Altinn.

https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/digital-post-til-virksomheter/overorndet-funksjonalitet/del-tilgang-til-melding/

Hvordan ta i bruk den nye funksjonaliteten?

For å ta i bruk den nye funksjonaliteten må deres fagsystemleverandører utvikle støtte for løsningen. Teknisk dokumentasjon til leverandørene finner dere på vår Github-side:

https://ks-no.github.io/svarut/integrasjon/forsendelserestservicev1/

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.