18,2 millioner forsendelser via SvarUT i 2021

I 2021 ble det sendt totalt 18,2 millioner forsendelser gjennom SvarUt-tjenesten. Det er nær en 30 prosent økning sammenlignet med 2020. Sammenlignet med kostnander ved papirutsendelser innebærer dette en besparelse beregnet til over 750 millioner kroner.

Les mer på ks.no