Prosjekt «Fiks Geointegrasjon» inviterer til to digitale informasjonsmøter om nye grensesnitt

Webinar 1: Velkommen til digitalt informasjonsmøte om Fiks protokoller: Fiks arkiv og Fiks politisk behandling

Når: Onsdag 26. januar fra klokken 12.00 – 14.30

Hvor: Microsoft Teams

Hold av tid i kalenderen og klikk på møtelenken for å delta

Onsdag 26. januar inviterer prosjektet «Fiks Geointegrasjon», i samarbeid med flere systemleverandører, til det første av to webinarer om nye grensesnitt, som på sikt vil samles til en felles tjeneste på Fiks-plattformen – kalt Fiks protokoller.

Onsdag 26. januar vil prosjektet informere om Fiks arkiv og Fiks politisk behandling, samt ArkivLett-standarden.

Innhold

 • Webinaret vil gi deg innsikt i bruksområder for nye grensesnitt (standard protokoller) som kommunene og deres systemleverandører kan ta i bruk når fagsystem og arkivløsninger fra ulike leverandører skal samhandle. Prosjektet vil også orientere om ArkivLett-standarden og noen av de mulighetene som bruken av denne gir for kommunene. Systemleverandørene er også inviterte til å dele sine vurderinger og erfaringer med de nye grensesnittene.
 • Før du melder deg på, anbefaler prosjektet at du setter deg inn i KS sin «verktøykasse for sammenhengende tjenester». Da får du innsikt i hva dette dreier seg om, og om dette webinaret er aktuelt for deg eller andre i kommunen. Du kan også videresende invitasjonen til andre i din kommune som du tenker kan ha nytte av dette. 

Agenda:

 1. Digitalt økosystem plan, bygg og geodata og informasjon om Fiks-plattformen
 2. Gjennomgang av protokollene/grensesnittene for Fiks arkiv og Fiks politisk behandling
 3. ArkivLett-standarden – en kort orientering om standarden og de mulighetene som denne gir ved bruk
 4. Hva kommunene må gjøre for å ta i bruk de nye grensesnittene
 5. Informasjon/siste nytt fra systemleverandørene
 6. Spørsmål og dialog

Målgruppe

 • Informasjonsmøtet passer for ansatte i kommunene som jobber med systemløsninger, arkitektur og anskaffelser innenfor arkiv, generell saksbehandling, geodata eller plan- og byggesak.

Har du spørsmål om webinaret?

Spørsmål om webinaret kan sendes til prosjektet ved Heidi Liv Tomren, heidi.liv.tomren@ks.no eller Michael Pande-Rolfsen, michael.pande.rolfsen@ks.no.

Webinar 2: Velkommen til digitalt informasjonsmøte om Fiks protokoller: Fiks plan og Fiks matrikkelføring

Når: Onsdag 2. februar fra klokken 12.00 – 14.30

Hvor: Microsoft Teams

Hold av tid i kalenderen og klikk på møtelenken for å delta.

Onsdag 2. februar inviterer prosjektet «Fiks Geointegrasjon», i samarbeid med flere systemleverandører, til det andre webinaret om nye grensesnitt som på sikt vil samles til en felles tjeneste på Fiks-plattformen – kalt Fiks protokoller.

Onsdag 2.februar vil prosjektet informere om Fiks plan og Fiks matrikkelføring.

Innhold

 • Webinaret vil gi deg innsikt i bruksområder for nye grensesnitt (standard protokoller) som kommunene og deres systemleverandører kan ta i bruk når ePlanSak/eByggeSak fra ulike leverandører skal samhandle med planregister og matrikkelklient fra andre leverandører. Systemleverandørene er også inviterte til å dele sine vurderinger og erfaringer med de nye grensesnittene. 
 • Før du melder deg på, anbefaler prosjektet at du setter deg inn i KS sin «verktøykasse for sammenhengende tjenester». Da får du innsikt i hva dette dreier seg om og om dette webinaret er aktuelt for deg eller andre i kommunen. Du kan også videresende invitasjonen til andre i din kommune som du tenker kan ha nytte av dette.

Agenda:

 1. Digitalt økosystem plan, bygg og geodata og informasjon om Fiks-plattformen
 2. Gjennomgang av protokollene/grensesnittet for Fiks Plan
 3. Gjennomgang av protokollene/grensesnittet for Fiks Matrikkelføring
 4. Hva kommunene må gjøre for å ta i bruk de nye grensesnittene
 5. Informasjon/siste nytt fra systemleverandørene
 6. Spørsmål og dialog

Målgruppe

 • Informasjonsmøtet passer for ansatte i kommunene som jobber med systemløsninger, arkitektur og anskaffelser innenfor arkiv, generell saksbehandling, geodata eller plan- og byggesak.

Har du spørsmål om webinaret?

Spørsmål om webinaret kan sendes til prosjektet ved Heidi Liv Tomren, heidi.liv.tomren@ks.no eller Michael Pande-Rolfsen, michael.pande.rolfsen@ks.no.