Støtte for Internet Explorer fjernes fra 20. januar

Fra 20. januar vil det ikke lengre være mulig å bruke Internet Explorer på en rekke av tjenestene vi tilbyr.

Hvilke tjenester/nettsider er påvirket?

Innbyggertjenester

  • Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmeldinger)
  • Fiks min side
  • Fiks smitte selvregistrering

Forvaltningstjenester

  • Fiks del dokument
  • Søk i Fiks folkeregister
  • Manuelt mottak av bekymringsmeldinger
  • Fiks konfigurasjon

Hvorfor fjerner dere støtten for Internet Explorer?

Internet Explorer var en gang en veldig populær nettleser, men er ikke regnet som sikker lengre. Microsoft har blant annet sluttet å gi ut sikkerhetsoppdateringer. I tillegg kreves det betraktelig med utviklingstimer å fortsette å tilby en god brukeropplevelse i Internet Explorer, siden den ikke følger standarder som andre nettlesere gjør.

Hva skal jeg gjøre videre?

Hvis du eller noen i din organisasjon bruker Internet Explorer, foreslår vi at dere laster ned en mer moderne nettleser som Firefox, Chrome eller Edge. Ta kontakt med noen IT-ansvarlige i kommunen for hjelp til dette.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med oss på fiks@ks.no.