Slik henter dere vaksinasjonslister fra Fiks folkeregister

Vi minner om at kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19. Uttrekket er et datasett som kan åpnes i et regneark.

Fiks folkeregister har rollebasert tilgang. Det innebærer at kommunen selv styrer hvem som har tilgang til hvilke opplysninger (dataminimering). Ansatte som skal hente ut vaksinasjonslister, må derfor få tilgang til tjenesten fra kommunens administrator for Fiks-plattformen.

På Fiks-portalen finner dere mer informasjon om hvordan kommunen oppretter roller og gir ansatte tilgang til tjenesten.

Ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten eller er usikker på hvem som er Fiks-administrator i kommunen din.