Utfall av SvarUt – melding til datatilsynet?

På bakgrunn av feilen som oppstod i tjenesten SvarUt i går 21. oktober 2021, sendte KS et forhåndsvarsel om mulighet for økt risiko for de registrerte til Datatilsynet. Per nå er det vanskelig å si noe om hvilke konsekvenser feilen kan ha hatt for personvernet. KS, som databehandler, vil likevel oppfordre kommuner og andre kunder som ser at feilen kan ha ført til økt risiko for de registrerte til å melde saken til Datatilsynet. Risikoen for den registrerte kan ha økt hvis forsendelser med høy hastegrad har blitt forsinket utover det som er akseptabelt, slik at det dermed for uønskede konsekvenser får den/de registrerte.

Kunder som skal sende melding til Datatilsynet bør gjøre dette med referanse til den saken som allerede er opprettet. Saksnummer får dere ved å sende en forespørsel til fiks@ks.no.  Ta også gjerne kontakt med vår brukerstøtte hvis dere har andre spørsmål angående saken.

Les mer om risiko for den registrerte hos datatilsynet i Veiledning om DPIA | Datatilsynet