Kommunene må bruke infotorg inntil fagsystemleverandørene har tatt i bruk Fiks folkeregister

Fra 1. januar 2022 må alle kommuner ha tilgang til det moderniserte folkeregisteret. Fiks folkeregister gir kommunesektoren denne tilgangen, men mange fagsystemleverandører har ennå ikke tatt i bruk tjenesten. Det innebærer at kommunene fra nyttår må ha avtale med TietoEVRY om bruk av folkeregisteret fram til leverandørene har tatt i bruk Fiks folkeregister.

Slik inngår du avtale med TietoEVRY.

Dere kan fortsatt bruke nettsiden til Fiks folkeregister til å gjøre oppslag i folkeregisteret og lage innbyggerlister, men det tar altså noe tid før fagsystemene er klare til å hente folkeregisteropplysninger fra Fiks folkeregister. Når fagsystemleverandørene er klare, får kommunene alle folkeregisteropplysninger fra Fiks folkeregister, og dere trenger ikke lenger avtaler med andre leverandører.

KS er i dialog med leverandørene, og flere planlegger å ta i bruk Fiks folkeregister i løpet av året. Det gjelder blant annet Acos og Visma. Les mer om leverandørdialogen og hvilke fagsystemer som henter opplysninger fra Fiks folkeregister.